תוויות

ריצת הפוגות

איזה כיף זה לרוץ.

איזה כיף זה לרוץ בשמש.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף ואתה מסתובב לרוץ חזרה.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג.

איזה כיף זה לרוץ בשמש ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג, ועכשיו זה אתה מול הטבע.

איזה כיף זה לרוץ בשמש, ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף, ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג, ועכשיו זה אתה מול הטבע, ואתה מתחיל לרוץ מהר יותר ויותר.

איזה כיף זה לרוץ בשמש, ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף, ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג, ועכשיו זה אתה מול הטבע, ואתה מתחיל לרוץ מהר יותר ויותר, ועכשיו זה אתה מול הענן.

איזה כיף זה לרוץ בשמש, ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף, ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג, ועכשיו זה אתה מול הטבע, ואתה מתחיל לרוץ מהר יותר ויותר, ועכשיו זה אתה מול הענן, והענן לא מוותר.

איזה כיף זה לרוץ בשמש, ביום של סופה כשיש הפוגה והשמש מחממת אותך והחרמון ברקע, גדול ולבן, ואתה מגיע עד לירדן והירדן שוטף וקוצף, ואתה מסתובב לרוץ חזרה ואיך שאתה מסתובב אתה מבחין שההפוגה עומדת לפוג, ועכשיו זה אתה מול הטבע, ואתה מתחיל לרוץ מהר יותר ויותר, ועכשיו זה אתה מול הענן, והענן לא מוותר ובשלוש מאות המטרים האחרונים הוא מנצח. ולא רק שהוא מנצח, הוא עושה את זה עם גשם וברד ורוח.

וכל מה שאתה יכול לחשוב עליו הוא על טייסת הפוגות שתבוא ותפציץ אותך ותגאל אותך מהקור המקפיא הזה.

ואתה רטוב וקפוא והריאות שלך בקושי מצליחות להתנפח בתוך החולצה הקפואה.

ואתה נכנס לאוטו.

ואז השמש יוצאת.

ואתה מנחם את עצמך שריצה בשמש זה לחלשים.

כאילו שזה עוזר.

3 תגובות: