תוויות

Piss Point


Piss Point, originally uploaded by drormiler.

"Piss Point, fell free with yourself"

"עמדת השתנה, תרגישו טוב עם עצמכם"

This is a protest sign at the south east entrance to my hometown, Kiryat shemona. The problem with this kind of 'shit' ((-:) is that after the laugh the bombs start.
שלט מחאה בכניסה הדרומית לעירי, קרית שמונה. הבעיה עם ה'חרא' הזה שאחריו מתחילים המטחים.

אין תגובות:

פרסום תגובה