תוויות

Sketch


Sketch, originally uploaded by drormiler.

Someday soon this Sketch will be a painting.

Pencil on Paper
70X50 cm

יום יבוא וסקיצה זו תהיה ציור

עפרונות על נייר
70X50 ס"מ

View On Black

Other Paintings.

תגובה 1: